Send oss en forespørsel

Internkontroll

For å forebygge slike uhyggelige opplevelser

«31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak»

Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at 40-50% av brannene i Norge har elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

  • IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker
  • Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget
  • Daglig leder er ansvarlig for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten

Dette sier loven om internkontroll:

FEL § 9. Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot
Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • gode dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.