Til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Har du mistanke om at en våre representanter har opptrådt uetisk eller utført noe ulovlig i arbeidssammenheng?

Dette er en varslingskanal for våre ansatte, partnere, kunder og andre interessenter til å ta opp eventuelle bekymringer på en sikker og anonym måte. Vi oppfordrer alle til å rapportere adferd som er uetisk eller ulovlig. Bekymringer håndteres internt, men vi sikrer at konfidensialitet og anonymitet blir ivaretatt. Ved innrapporterte bekymringer eller varslinger vil ledelsen bli involvert og nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å oppklare eller løse situasjonen. Vennligst oppgi så detaljert og nøyaktig informasjon som mulig. Dersom du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse, vil det være lettere for oss å kontakte deg, dersom du ønsker det.

Send din bekymringsmelding til varsling@elektrofag.no

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Etiske retningslinjer

Code of conduct