Til hovedinnhold

Internkontroll

Det er avgjørende at dere har et systematisk arbeid slik at alle installasjoner er i samsvar med lover og forskrifter. Ved å benytte oss har du tilgang til et system som håndterer dette og gir deg full kontroll på alt som skjer.

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine installasjoner i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem.

Vi tilbyr internkontroll til bedrifter, sameier og industrien. Det er viktig at man kontinuerlig jobber med og ha et godt system. Med internkontroll fra Elektrofag Jæren vil dere operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Hvis man lar det elektriske anlegget forfalle vil kostnadene for dette ofte bli mye større enn ved og kontinuerlig vedlikeholde det.

Hvorfor velge internkontroll fra Elektrofag Jæren?

Dere får tilgang til en egen kundeportal som gir full oversikt over status, avvik, bestilling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner.

En serviceavtale kombineres gjerne også med en avtale om internkontroll, der vi fortar en risikovurdering av anlegget i samarbeid med kunden og utarbeider en plan og sjekklister som ivaretar ditt elektriske anlegg.

Elektrofag Jæren kan skreddersy en avtale og rutiner som tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter for ditt elektriske anlegg.

Vi ser frem til å høre fra deg

Kontakt oss